Antizarralar

Vikipediya, ochiq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Antizarralar — massasi, spini, izotopik spini, juft-toqligi o‘zining "egizak" zarrasining mos parametrlari-ga o‘zaro teng bo‘lib, bir-bi-ridan faqat elektr va nuklon zaryadlari, ajibligi, magnit momentlarining ishoralari bilan farq qiladigan elementar zarralar.Zarra va A. ga misollar: elektron va pozitron, proton va antiproton, neytron va antineytron, neytrino va antiney-trino. Bundan ko‘rinadiki, A. zaryadli zarralarda ham, elektr jihatdan neytral (zaryadsiz) zarralarda ham mavjud.Antiproton (r) proton (r) ga nisba-tan A.: massasi, spini, zaryadi va magnit momentining mutlaq qiymatlari pro-tonning tegishli fizik parametrlari-ga teng . Faqat zaryadi va magnit momen-tining ishorasi bilan protondan farq qiladi. Antineytron (ya) esa neytral (elektr zaryadi nolga teng) bo‘lgan ney-trondan faqat magnit momentining isho-rasi bilan farq qiladi.Zarra va A. juftining alohida xossa-si — ularning bir-biri bilan uchrashganda annigilyatsiyalanib, materiyaning boshqa shakliga aylanishi. Mas, elektron va po-zitron annigilyatsiyasi natijasida ular yo‘qolib, foton (yorug‘lik kvanti) hosil bo‘ladi. Antiproton va antineytronlar nuklonlar bilan annigilyatsiyalanadi, bun-da ya-mezonlar hosil bo‘ladi.

Adabiyotlar[tahrir]

  • OʻzME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil