Kontent qismiga oʻtish

Muhammadning yurishlari roʻyxati

Vikipediya, ochiq ensiklopediya

Muhammadning yurishlari ro'yxatiga Islom payg'ambari Muhammad hayoti davomida musulmon jamoasi tomonidan qilingan yurishlar kiradi.

Ba'zi manbalarda Muhammad qatnashgan yurishlarga ishora qilish uchun tor texnik ma'noda g'azva so'zi va unga bog'liq ko'plik ma'g'ozi qo'llaniladi va u shaxsan o'zi bo'lmagan ilk musulmon harbiy yurishlari uchun sariyya (p. saraya) so'zidan foydalaniladi.[1] Boshqa manbalarda g'azva va mag'ozi atamalari har ikki turdagi yurishlarga nisbatan umumiy tarzda qo'llaniladi.[2]

Ilk islom manbalarida yurishlar xronologiyasida sezilarli farqlar mavjud.[2] Agar boshqacha ko'rsatilmagan bo'lsa, ushbu ro'yxatda keltirilgan sanalar Montgomery Vatt tomonidan Madinada Muhammadga asoslangan bo'lib, u o'z navbatida Leone Caetani tomonidan taklif qilingan xronologiyaga ham amal qiladi.[3]

Harbjy yurishlar ro'yxati

[tahrir | manbasini tahrirlash]

  Muhammad qatnashgan harbiy yurishlar
part (28)  Muhammadqatnashmagan harbiy yurishlar (73)

Type Name C.E. date[3] A.H. year[3]
1 Expedition of Hamza ibn 'Abdul-Muttalib[2] March 623 1
2 Expedition of Ubaydah ibn al-Harith April 623 1
3 Expedition of al-Kharrar[3] May 623 1
4(1) Patrol of Waddan (al-Abwa'[3]) August 623 1
5(2) Patrol of Buwat September 623 2
6(3)


First Expedition to Badr (Safwan[3]) September 623 2
7(4) Patrol of Zul Al-Ushairah December 623 2
8 Nakhla Raid January 624 2
9(5) Battle of Badr 13 March 624 2
10 Killing of Asma bint Marwan March 624 2
11 Killing of Abu Afak March 624 2
12(6) Invasion of Banu Qaynuqa April 624 2
13(7) Invasion of Sawiq May/June 624 2
14(8) Al Kudr Invasion May 624 3
15 Killing of Ka'b ibn al-Ashraf August/September 624 3
16(9) Dhu Amarr raid September 624 3
17(10) Invasion of Buhran October/November 624 3
18 Al-Qarada raid November 624 3
19(11) Battle of Uhud 23 March 625 3
20(12) Battle of Hamra al-Asad March 625 3
21 Expedition of Qatan June 625 4
22 Expedition of Abdullah Ibn Unais June 625 4
23 Expedition of Al Raji July 625 4
24 Expedition of Bir Maona July 625 4
25(13) Invasion of Banu Nadir August 625 4
26(14) Expedition of Badr al-Maw'id April 626 4
27(15) Expedition of Dhat al-Riqa June 626 5
28(16) Expedition of Dumat al-Jandal August/September 626 5
29 Expedition of al-Muraysi' January 627 5
30(17) Battle of the Trench April 627 5
31(18) Invasion of Banu Qurayza May 627 5
32 Expedition of Muhammad ibn Maslamah June 627 6
33(19) Invasion of Banu Lahyan July 627 6
34 Expedition of Dhu Qarad August 627 6
35 Expedition of Ukasha bin Al-Mihsan August/September 627 6
36 First Raid on Banu Thalabah August/September 627 6
37 Second Raid on Banu Thalabah August/September 627 6
38 Expedition of Zaid ibn Haritha (Al-Jumum) September 627 6
39 Expedition of Zaid ibn Haritha (Al-Is) September/October 627 6
40 Third Raid on Banu Thalabah October/November 627 6
41 Expedition of Zayd ibn Harithah (Hisma) October/November 627 6
42 Expedition of Zayd ibn Harithah (Wadi al-Qura) November/December 627 6
43 Expedition of Abdur Rahman bin Auf December 627/January 628 6
44 Expedition of Fidak December 627/January 628 6
45 Second Expedition of Wadi al-Qura 628 6
46 Expedition of Kurz bin Jabir Al-Fihri January/February 628 6
47 Expedition of Abdullah ibn Rawaha February/March 628 6
48(20) Treaty of Hudaybiyyah March 628 6
49(21) Conquest of Fidak May 628 7
50(22) Battle of Khaybar May/June 628 7
51(23) Third Expedition of Wadi al Qura May 628 7
52 Expedition of Umar ibn al-Khatab December 628 7
53 Expedition of Abu Bakr As-Siddiq December 628 7
54 Expedition of Bashir Ibn Sa’d al-Ansari (Fadak) December 628 7
55 Expedition of Ghalib ibn Abdullah al-Laithi (Mayfah) January 629 7
56 Expedition of Bashir Ibn Sa’d al-Ansari (Yemen) February 628 7
57 Expedition of Ibn Abi Al-Awja Al-Sulami April 629 7
58 Expedition of Ghalib ibn Abdullah al-Laithi (Fadak) May 629 7
59 Expedition of Ghalib ibn Abdullah al-Laithi (Al-Kadid) June 629 8
60 Expedition of Shuja ibn Wahb al-Asadi June 629 8
61 Expedition of Ka’b ibn 'Umair al-Ghifari July 629 8
62 Battle of Mu'tah September 629 8
63 Expedition of Amr ibn al-As October 629 8
64 Expedition of Abu Ubaidah ibn al Jarrah October 629 8
65 Expedition of Abi Hadrad al-Aslami 629 8
66 Expedition of Abu Qatadah ibn Rab'i al-Ansari (Khadirah) November 629 8
67 Expedition of Abu Qatadah ibn Rab'i al-Ansari (Batn Edam) December 629 8
68(24) Conquest of Mecca January 630 8
69 Expedition of Khalid ibn al-Walid (Nakhla) January 630 8
70 Raid of Amr ibn al-As January 630 8
71 Raid of Sa'd ibn Zaid al-Ashhali January 630 8
72 Expedition of Khalid ibn al-Walid (Banu Jadhimah) January 630 8
73(25) Battle of Hunayn January 630 8
74 Expedition of At-Tufail ibn 'Amr Ad-Dausi January 630 8
75(26) Battle of Autas 630 8
76 Expedition of Abu Amir Al-Ashari January 630 8
77 Expedition of Abu Musa Al-Ashari January 630 8
78(27) Siege of Ta'if February 630 8
79 Expedition of Uyainah bin Hisn April/May 630 9
80 Expedition of Qutbah ibn Amir May/June 630 9
81 Expedition of Dahhak al-Kilabi June/July 630 9
82 Expedition of Alqammah bin Mujazziz July/August 630 9
83 Expedition of Ali ibn Abi Talib (Al-Fuls) July/August 630 9
84 Expedition of Ukasha bin Al-Mihsan (Udhrah and Baliy) 630 9
85(28) Battle of Tabuk October/December 630 9
86 Expedition of Khalid ibn al-Walid (Dumatul Jandal) October 630 9
87 Expedition of Abu Sufyan ibn Harb 630 9
88 Demolition of Masjid al-Dirar 630 9
89 Expedition of Khalid ibn al-Walid (2nd Dumatul Jandal) April 631 9
90 Expedition of Surad ibn Abdullah April 631 9
91 Expedition of Khalid ibn al-Walid (Najran) June/July 631 10
92 Expedition of Ali ibn Abi Talib (Mudhij) December 631 10
93 Expedition of Ali ibn Abi Talib (Hamdan) 632 10
94 Demolition of Dhul Khalasa April 632 10
95 Expedition of Usama bin Zayd (Mu'tah) May 632 10
  1. J. M. B. Jones. The Mag̱ẖāzī Literature A. F. L. Beeston: . Cambridge University Press, 1983 — 344 bet. 
  2. 2,0 2,1 2,2 J. M. B. Jones (1957). „The Chronology of the "Mag̱ẖāzī"-- A Textual Survey“. Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London. 19-jild, № 2. 245–246-bet. doi:10.1017/s0041977x0013304x. JSTOR 610242.
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 Watt, W. Montgomery. Muhammad at Medina. Oxford At The Clarendon Press, 1956 — 339–343 bet.