Fibonachchi sonlari

Vikipediya, ochiq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Fibonachchi sonlari (ketma-ketligi) tabiatda eng koʻp uchraydigan ketma-ketliklardan boʻlib, quyidagicha taʻriflanadi:

Fibonachchi sonlari - 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ... sonli ketmaketlikning elementlari. Bu ketmaketlikning 1 va 2 xadlari 1 ga tent, qolgan hadlari esa t/+1 =!/_,+£/ rekurrent munosabat bilan aniklanadi. Fibonachchi sonlarining birinchi 14 tasi Leonardo Pizanskiy (Fibonachchi) ning 1228 yil dagi kulyozmasida keltirilgan. Fibonachchi sonlari uzluksiz kasrlar nazariyasida, hisoblash mat.sida keng tatbiq etiladi.

Avvalgi ikki elementi 1 ga teng boʻlib, 3-elementidan boshlab "har bir element oʻzidan oldingi 2 element yigʻindisiga teng" qonuniyati asosida tuzilgan ketma-ketlikka Fibonachchi ketma-ketligi, bu sonlarga esa, Fibonachchi sonlari deyiladi.

F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 1597 2584 4181 6765