Fibonachchi sonlari

Vikipediya, ochiq ensiklopediya

Fibonachchi sonlari (ketma-ketligi) tabiatda eng ko`p uchraydigan ketma-ketliklardan bo`lib, quyidagicha ta`riflanadi:


Fibonachchi sonlari - 1, 12, 3, 5, 8, 13, ... sonli ketmaketlikning elementlari. Bu ketmaketlikning 1 va 2 xadlari 1 ga tent, qolgan hadlari esa t/+1 =!/_,+£/ rekurrent munosabat bilan aniklanadi. F. s.ning birinchi 14 tasi Leonardo Pizanskiy (Fibonachchi) ning 1228 y. dagi kulyozmasida keltirilgan. F.s. uzluksiz kasrlar nazariyasida, hisoblash mat.sida keng tatbiq etiladi.

Avvalgi ikki elementi 1 ga teng bo`lib, 3-elementidan boshlab "har bir element o`zidan oldingi 2 element yig`indisiga teng" qonuniyati asosida tuzilgan ketma-ketlikka Fibonachchi ketma-ketligi, bu sonlarga esa, Fibonachchi sonlari deyiladi.

Fibonachchi sonlari
F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 1597 2584 4181 6765