Sonlar oʻqi

Vikipediya, ochiq ensiklopediya

Sonlar oʻqi — cheksiz toʻgʻri chiziq.

Son o`qi (yoki koordinatalar to`g`ri chizig`i) – unda musbat yo`nalish, sanoq boshi, o`lchov birligi tanlangan to`g`ri chiziq:

Unda sonlar o'z qonuniyatlari bilan joylashgan bo'lada.Son o'qi markazida 0 joylashgan o'ng tomonida musbat chap tarafida manfiy sonlar joylashadi.

Ong tomondagi son chap tomondagi sondan katta bo'ladi. 0 (nol)ning ishorasi bo'lmaydi.noldan baravar uzoqlikdagi sonlar o'zaro teskari sonlar deyiladi.Inson oynaga qarab o'ng qo'lini uzatsa ,aks chap qo'lni uzatgani kabi Ixtiyoriy musbat son nolga qarasa o'ziga o'xshagan manfiy sonni ko'radi.

Sonlar oʻqi
Sonlar oʻqi