Qorinkiprikli infuzoriyalar

Vikipediya, ochiq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Qorinkiprikli infuzoriyalar— bir hujzyralilar (infuzofiyalar) turkumi. Tanasi orqadan qorin tomonga yassilashgan. Kipriklari murakkab va har xil joylashgan: orqa tomoni siirak va elastik qillardap iborat boʻlib. sszgi funksiyasini bajaradi; qorin tomo-nida oʻzaro yopishgan kiprnklar muay-yan tartibda joylashgach sirrilar — pixllrni hosil qnladi. Pixlar yorlamida Qorinkiprikli infuzoriyalar oʻrmalaydi yoki sakrab harakatlanadi. 400 dan ortiqturi bor. asosan, chuchuk suvlarda va dengizlarda garqalgan. Tppik vakili — stilonixiya koʻlmak suvlarda koʻp uchraydi.