Gʻayrishuuriylik

Vikipediya, ochiq ensiklopediya

Gʻayrishuuriylik - subʼyekt ongida namoyon boʻlmaydigan psixik jarayonlar majmui. Bir qancha psixologik nazariyalarda ruhiyatning sifat jihatidan ongdan keskin farqlanuvchi alohida sohasi deb talq-in qilinadi. Nemis faylasufi E.Gartman (1842—1906)ning irratsi-onalistik "Gʻ. falsafasi"da Gʻ. bor-liqning universal asosidir. Z.Freydnit psixoanalizi va boshqa psi-xologik oqimlardagi asosiy tushun-chalardan biri. K.G.Yungning "Tax-miniy psixologiya" asarida shaxs gʻayrishuuriyligi bilan bir qatorda jamoa gʻayrishuuriyligi ham ajra-tib koʻrsatiladi.