Chiziqli funksiya

Vikipediya, ochiq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Chiziqli funksiya, y=kx+b formula bilan aniqlanadigan funksiya, bunda k va b — haqiqiy sonlar hisoblanadi. Xossalari: 1. Barcha haqiqiy x sonlar uchun aniqlangan; 2. haqiqiy qiymatlarni qabul qiladi; 3. k > 0 da ouvchi, k<0 da kamayuvchi, k=0 da o'zgarmas, OY o'qni (0,b) nuqtada kesib o'tadi; 4. Ikki y=kx+b chiziqli funksiya parallel bo'lish sharti: k=k; Ikki funksiya ustma-ust tushish parametrlari esa: k=k va b=b bo'ladi; 5. Chiziqli funksiyaning orttirmasi argument x orttirmasiga proporsional. Chiziqli funksiyaning grafigi — toʻgʻri chiziqdir. Bu toʻgʻri chizik bilan Ox oʻqi orasidagi burchak a ning tangensi k ga teng: k = tga. k son Chiziqli funksiya grafigining Ox oʻqiga ogʻishini ifodalaydi. b parametr Chiziqli funksiya grafigi Oy oʻqdan ajratgan kesmaning uzunligiga teng.

k ning qiymati Ox o‘qi bir birlik surilganda Oy o‘qi necha birlikka surilishini ifodalaydi. Masalan, y=2x+5 funksiyada x=1 qiymatda funksiya y=7 qiymatni oladi. x=2 qiymatda funksiya y=9 qiymatni qabul qiladi. Yaʼni x ning qiymati bir birlikka oshganda y ning qiymati 2 birlikka oshyapdi, chunki k ning qiymati 2 ga teng.