Vatan

Vikipediya, ochiq ensiklopediya
Ushbu sahifa «Vatan» soʻzining maʼnosi haqidadir. Shu nomli film uchun Vatan (film) sahifasiga qarang.
Ona Vatan. William-Adolphe Bouguereau chizgan surat (1883).

Vatan:

1) kishilarning tugʻilib oʻsgan joyi, yurti, mamlakati; tarixan muayyan xalqqa tegishli hudud hamda uning tabiati, aholisi, oʻziga xos taraqqiyoti, tili, madaniyati, turmushi va urf-odatlari majmui. Vatanona kabi yagona, muqaddas. Vatan oldidagi qarzdorlik tuygʻusi, masʼuliyati har bir yetuk insonga xos xususiyatdir. Vatanni sevish vatanparvarlikda namoyon boʻladi;

Bu so'z hamma xalqlar uchun juda aziz.Kurrai zaminimiz unda yashayotgan 7,5 milliardga yaqin aholi uchun Vatandir.Har bir xalq uchun Esa taqdiran va tarixan ato etilgan hamda chegaralangan hudud ona-Vatandir."Vatan" atamasi arabcha so'z bo'lib,ona yurt ma'nosini bildiradi.Alisher Navoiy Vatan tushunchasini ona yurt,tug'ilib o'sgan joy,maskan,manzil ma'nolarida ishlatgan.O'zbekiston (biz tug'ilib,o'sgan joy,avlod-ajdodlarimiz umr kechirgan yurt,millatimiz yashaydigan davlat

Vatangan bo'lgan muhabbat:

Vatanga bo'lgan muhabbat o'zgina va shaxsiy bir tuyulish va his-tuyg'ular qo'shilgan bir muhabbat turi hisoblanadi. Bu muhabbat turining asosiy xususiyati, insonning o'z vataniga, oilasiga, madaniyatiga va tarixiga eng ochiq va yaxshi hissiyatlar bilan bog'liq bo'lishidir. Bu muhabbat, insonni o'z vataniga, uning tuzilishiga va uning tafakkurining qadriyatlari bilan yaqinroq bo'lishiga olib keladi.

Vatanga bo'lgan muhabbat quyosh, qo'riq va o'g'iz qilmasdan o'z vatanini sevish, unga hurmat qilish, uning mustaqil voqealari, adabiyot va san'atining bahramandliklariga qat'iyat bilan munosib bo'lishni o'z ichiga oladi. Bu muhabbat, o'z vatanini yuqori qiymat bermoq va uning jamoasini qo'llab-quvvatlash uchun motivatsiya o'lib keladi.

Vatanga bo'lgan muhabbat, insonni o'z vatanida xizmat qilishga, uning rivojlanishini o'zgartirishga va o'z jamoasini uning ustiga hisobga olishga olib keladi. Bu muhabbat turi, o'z vataniga va uning jamiyati va madaniyatiga muhabbat, sodiqlik, ustuvorlik va shovqinlikni o'z ichiga oladi.