Stefan-bolsman nurlanish qonuni

Vikipediya, ochiq ensiklopediya

Stefan-bolsman nurlanish qonuni — muvozanatli nurlanayotgan mutlaq qora jismichit vaqt birligi davomida yuza birligidan nurlanayotgan elektromagnit toʻlqinlar; bu toʻlqinlarning yigʻindi energiyasi mutlaq temperatura Gning toʻrtinchi darajasiga proporsional ekanligini ifodalaydigan qonun: Bolsman doimiysi. Bu qonunni avstriyalik fizik I. Stefan (1835—93) tajribalar asosida 1879-yilda istalgan jism uchun taʼriflagan. 1884-yilda L.Bolsman nazariy jigʻatdan bu qonun faqat mutlaq qora jism uchungina toʻgʻri ekanligini koʻrsatgan. Keyingi aniq oʻlchashlar S. Stefan-bolsman nurlanish qonuniq.ning toʻla bajarilishini va a q 5,6703210~8 VtGʻ(m2K4) ekanligini tasdiqlaydi. S.Stefan-bolsman nurlanish qonuniq. Plank nurlanish qonuninit natijasi sifatida keltirib chiqarilgan. S.Stefan-bolsman nurlanish qonuniq. yuqori trani oʻlchashda qoʻllaniladi.

— mutlaq qora jismichit

Vatt / (m2 · K4).