Qoʻsh bogʻ

Vikipediya, ochiq ensiklopediya
(Qo'sh bog'dan yoʻnaltirildi)
Jump to navigation Jump to search

Qoʻsh bogʻ — molekuladagi 2 qoʻshni atom oʻrtasidagi 4 elektronli kova-lent bogʻ. Q.6., odatda, 2 valentli shtrix bilan belgilanadi:^S=S/ \s=1*-, ^S=0,\s = 5, _ N = N — , — N = O va boshqa

Bunda 5r2’ yoki zr — gibridlashgan orbitali 1 juft elektronlar 0-bogʻ hosil qiladi. Bu bogʻning elektron zichligi atomlararo oʻq boʻylab joylashgan boʻladi; a-bogʻ oddiy bogʻga oʻxshagan. /orbitali boshqa elektron jufti ya-bogʻ hosil qiladi, uning elektron zichligi atomlararo oʻqdan tashqarida boʻladi. Qoʻsh bogʻ hosil boʻli-shida davriy sistemaning IV yoki V guruh elementlari atomlari ishtirok etayotgan boʻlsa. u holda shu atomlar va ular bilan bevosita bogʻlangan atomlar 1 tekislikda yotadi; valent bur-chaklari 120° ga teng . Qoʻsh bogʻ oddiy bogʻga qaraganda qisqa va ichki aylanishda yuqori energetik toʻsiqqa ega boʻladi; shunga koʻra qoʻsh bogʻ orqali bogʻlangan atomlarga birikkan boshqa atomlarning holati ekvivalent emas, bu esa geometrik izomeriya kelib chiqi-shiga sabab boʻladi. Qoʻsh bogʻli birikmalar biriktirish reaksiyasiga moyil. Agar Qoʻsh bogʻ elektron simmetrik holatda boʻlsa, u vaqtda, reaksiya ham radi-kal, ham ion mexanizmlari boʻyicha boradi (yana q. Kimyoviy bogʻ).