Munozara:Adabiyotshunoslik

Sahifa kontenti boshqa tillarda dastaklanmaydi.
Vikipediya, ochiq ensiklopediya


Adabiyotshunoslik[manbasini tahrirlash]

Adabiyotshunoslik 213.230.69.66 11:29, 13-Oktabr 2022 (UTC)

Adabiyotshunoslik[manbasini tahrirlash]

„Adabiyotshunoslik" atam asi ikki s o ‘zd an iborat b o ‘lib, uning tarkibidagi ,,-sh u n o s“ q o ‘shim chasi o ‘zbek tiliga fors-tojik tillaridan kirgan va ,,biluvchi“ , ,,o‘rganuvchi“ m a ’nolarida ishlatiladi (aslida bu q o ‘s h im c h a ,,sh in o x tan “ , y a ’ni ,,bilish“ , „tayin etish “ fe’lidan yasalgan b o ‘lib, ,,-sh in o s“ yozilishi kerak b o ‘lsa h am , talaffuzda „ -s h u n o s “ shakliga kirib ketgan). Adabiyotshunoslik badiiy adabiyot haqidagi fandir. Adabiyot- shunoslik badiiy adabiyotni, uning mohiyatini, kelib chiqishini va ijtimoiy aloqalarini h ar taraflam a o ‘rganuvchi fandir; s o ‘z orqali badiiy fikrlashning o'ziga xos xususiyatlari haqidagi, badiiy ijodning genezisi (negizi, zamini), strukturasi (tuzilishi), tarixiy-adabiy jarayonning lokal (m a ’lum joy va davrga oid) va u m u m iy qonunlari haqidagi b ilim lar jam id ir; bu s o ‘zni to rro q m a ’n o d a olganda. adabiyotshunoslik badiiy adabiyotni va ijodiy ja ra y o n n i o lrganish- ning prinsiplari va metodlari haqidagi fandir. Bu t a ’rifning u z u n va tarqoqligi ad a b iy o tsh u n o slik d a k o 'p tushunchalarga hali aniq va ixcham ta ’riflar topilmaganini ko'rsatadi. M a ’lumki, m urakkab hodisalarga sodda va har taraflama ta ’rif berish ju d a m ushkul ish. S huning u ch u n h ar q an d a y t a ’rif h am m a ’lum darajada shartlidir. Qisqa qilib aytganda, adabiyotshunoslik badiiy adabiyotning xususiyatlari va u n in g jam iy at hayotidagi o ‘rni haqidagi fandir. Sobirova Risolat (munozara) 04:17, 14-Dekabr 2022 (UTC)[javob berish]

[1]

  1. Sulton, Izzat. Adabiyot nazariyasi fan sifatida. Toshkent: O'qituvchi, 2005 — 15 bet.