Ozarbayjon Respublikasining Madhiyasi

Vikipediya, ochiq ensiklopediya
Stamps of Azerbaijan, 2011-991.jpg

1920-ji il yanvarin 30-da Ozarbayjon Demokratik Respublikasining Nozirlar Shurosi Respublikasining natsional himninin hozirlonmasi haqqinda qaror qabul etdi va bu maqsadla Xalq Maarif Nozirliyi tarafingdan mo'sabiqa elan edildi. Lakin 1920-ci il aprelin 28-də Xalq Respublikasi so'qutu Ozarbayjoning milliy himnini qabul etmaya imkon vermadi.

1992-ji il maying 27-da parlament " Ozarbayjon Respublikasining Davlat himni haqqinda" Qonun qabul etdi. Qonuna asosan, 1919-ju ilda buyuk bastakor O'zayir Hajubayov va shayir Ahmad Jovod tarafindan tartib edilmish "Azərbaycan marşı" Ozarbayjoning Davlat himni kimi tasdiq edildi.


Himnin Matni
Ozarbayjon Yeni Alifbodo Ozarbayjon Aski Alifbodo
Azərbaycan! Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa!
Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa!
Minlərlə can qurban oldu,
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər!
Hərə bir qəhrəman oldu!
Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuş məkan!
Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə,
Namusunu hifz etməyə,
Cümlə gənclər müştaqdır!
Şanlı Vətən! Şanlı Vətən!
Azərbaycan! Azərbaycan!
Azərbaycan! Azərbaycan!
Азәрбајҹан!, Азәрбајҹан!
Еј гәһрәман өвладин шанли Вәтәни!
Сәндән өтрү ҹан вермәјә ҹүмлә һазириз!
Сәндән өтрү ан вермәјә ҹүмлә газириз!
Үч рәнгли бајрағинла мәсуд јаша!
Үч рәнгли бајрағинла мәсуд јаша!
Минләрлә ҹан гурбан олду,
Синән һәрбә мејдан олду!
Һүгугундан кечән әсҝәр!
Һәрә бир гәһрәман олду!
Сән оласан ҝүлүстан,
Сәнә һәр ан ҹан гурбан!
Сәнә мин бир мәһәббәт
Синәмдә тутмуш мәкан!
Намусуну һифз етмәјә,
Бајрағини јүксәлтмәјә,
Намусуну һифз етмәјә,
Ҹүмлә гәнҹләр мүштагдир!
Шанли Вәтән! Шанли Вәтән!
Азәрбајҹан!, Азәрбајҹан!
Азәрбајҹан!, Азәрбајҹан!

Kechidlar[tahrir]

Musiqa - O'zeyir Hajibeyov
So'z - Ahmad Jovod

Xoriji Kechidlar[tahrir]