Turkmaniston Sovet Sotsialistik Respublikasi madhiyasi

Vikipediya, ochiq ensiklopediya
Turkmaniston Sovet Sotsialistik Respublikasi madhiyasi
Soʻz muallif(lar)i Omon Kekilov, 1978-yil
Bastakor Veli Muhadov
Qabul qilindi 1946-yil
Bekor qilindi

1991-yil (qo'shiq matni bilan)

1996-yil 27-sentyabr (faqat musiqa)
Audio
Turkmaniston Sovet Sotsialistik Respublikasi madhiyasi

Turkmaniston Sovet Sotsialistik Respublikasi davlat madhiyasi 1946-yilda qabul qilingan va 1991-yilgacha Turkmaniston Sovet Sotsialistik Respublikasi tomonidan davat madhiyasi sifatida ishlatilgan. 1991-yilda Turkmaniston mustaqil davlatga aylangach, mintaqaviy madhiya Turkmanistonning davlat madhiyasiga aylandi va 1996-yil 27-sentyabr oxirigacha shunday ishlatilgan. Garchi soʻzlarsiz boʻlsa ham, Sovet davridagi aytilgan qoʻshiqlar kuylanishi Turkmaniston Sovet Ittifoqidan mustaqil boʻlgach, toʻxtatilgan edi[1].

Tarix[tahrir | manbasini tahrirlash]

Madhiya Turkmaniston Sovet Sotsialistik Respublikasida 1946-yildan 1996-yilgacha ishlatilgan. Madhiya musiqasini Veli Muhadov bastalagan, u Turkmanistonning hozirgi davlat madhiyasini ham bastalagan. Matni esa Turkmanistan xalq yozuvchisi Omon Kekilov va bir guruh mualliflar tomonidan yozilgan. 1978-yil 12-aprelda qoʻshiqning asl matni oʻzgartirilib, Iosif Stalin haqidagi eslatmalar va ba'zi qatorlar olib tashlandi. Turkmaniston mustaqilligi eʼlon qilinganidan keyin ham uning ohangi 1996-yil oxirigacha qoʻllanilgan va saqlanib qolgan. Bundan tashqari, yangi versiyada qoʻshiq matni yoʻq edi. 1997-yildan keyin mustaqil, neytral Turkmanistan davlat madhiyasi bilan almashtirildi

Sovet respublikalarining davlat madhiyalarini yaratish tarixi Tehron konferensiyasiga borib taqaladi . AQShning oʻsha paytdagi prezidenti Franklin D. Roosevelt Birlashgan Millatlar Tashkilotini yaratish gʻoyasini ilgari surganida , Sovet Ittifoqi maʼmuriyati Sovet Ittifoqini mustahkamlash maqsadining aksi sifatida ittifoq respublikalari uchun oʻzlarining mudofaa va tashqi ishlar vazirliklarini yaratishga qaror qildi. Davlat bayroqlari, gerblari va madhiyalarini yaratish belgilab berildi.

Matn[tahrir | manbasini tahrirlash]

Stalinizm matni[tahrir | manbasini tahrirlash]

Turkman tilida Turkman-Lotin tilida IPA transkripsiyasi Inglizcha tarjima

I
Дең хукуклы халклармызың достлугы
Совет илин бир машгала өвүрди!
Бу достлугың аркадагы Рус халкы
Эгсилмез доганлык көмегин берди.


Яша сен, кувватлан, эй азат Ватан!
Баряң Коммунизмиң еңшине бакан.
Ленин партиясындан гүйч алян, өсйән,
Совет Ватанымыз, җан Түркменистан!

II
Бейик Ленин ачды азатлык ёлун,
Бизе бакы ягты дурмуш гетирди.
Галкындырып әхли халкы хак ише,
Еңише, зәхмете, багта етирди.III
Коммунизме баглап арзув–эркимиз,
Айдың гелҗегмизи дөредйәс, гуряс.
Гызыл байдагы биз берк тутуп голда,
Биз бейик максада ынамлы баряс.[2][3][4]

I
Deň hukukly halklarmyzyň dostlugy
Sowet ilin bir maşgala öwürdi!
Bu dostlugyň arkadagy Rus halky
Egsilmez doganlyk kömegin berdi.


Ýaşa sen kuwwatlan, eý azat Watan!
Barýaň Kommunizmiň ýeňşine bakan.
Lenin partiýasyndan güýç, alýan, ösýän.
Sowet Watanymyz, jan Türkmenistan!

II
Beýik Lenin açdy azatlyk ýolun,
Bize baky ýagty durmuş getirdi.
Galkandyryp ähli halky hak işe,
Ýeňişe, zähmete, bagta ýetirdi.III
Kommunizme baglap arzuw-erkimiz,
Aýdyň geljegmizi döredýäs, gurýas.
Gyzyl baýdagy biz berk tutup golda,
Biz beýik maksada, ynamly barýas.

{{IPA|1
[dɛŋ χʊ.qʊq.ɫɪ χɑɫq.ɫɑɾ.mɪ.ðɪŋ dɔθt.ɫʊ.ɣɪ ǀ]
[θɔ.βɛt ɪ.lɪn bɪɾ mɑʃ.ɢɑ.ɫɑ œ.βʏɾ.dɪ ǁ]
[bʊ dɔθt.ɫʊ.ɣɪŋ ɑɾ.qɑ.dɑ.ɣɪ rʊθ χɑɫ.qɪ ǀ]
[ɛg.θɪl.mɛð dɔ.ɣɑn.ɫɪq ǀ kœ.mɛ.ɡɪn bɛɾ.dɪ ǁ]


[jɑ.ʃɑ θɛn ǀ qʊβ.βɑt.ɫɑn ǀ ɛj ɑðɑt βɑ.tɑn ǁ]
[bɑɾ.jɑŋ kɔm.mʊ.nɪð.mɪŋ jɛŋ.ʃɪ.nɛ bɑ.qɑn ǁ]
[lɛ.nɪn pɑɾ.tɪ.jɑ.θɪn.dɑn gʏjt͡ʃ ɑɫ.jɑn ǀ œθ.jæn ǀ]
[θɔ.βɛt βɑ.tɑ.nɪ.mɪð ǀ d͡ʒɑn tʏɾk.mɛ.nɪθ.tɑn ‖]

2
[bɛ.jɪk lɛ.nɪn ɑt͡ʃ.dɪ ɑ.ðɑt.ɫɪq jɔ.ɫʊn ǀ]
[bɪ.ðɛ bɑ.qɪ jɑɣ.tɪ dʊr.mʊʃ ɟɛ.tɪɾ.dɪ ǁ]
[ɢɑɫ.qɪn.dɪ.ɾɪp æh.lɪ χɑɫ.qɪ χɑq ɪ.ʃɛ ǀ]
[jɛ.ŋɪ.ʃɛ ǀ ðæh.mɛ.tɛ ǀ bɑɣ.tɑ jɛ.tɪɾ.dɪ ǁ]


3
[kɔm.mʊ.nɪð.mɛ bɑɣ.ɫɑp ɑɾ.ðʊ.βɛɾ.kɪ.mɪð ǀ]
[ɑj.dɪŋ gɛl.d͡ʒɛg.mɪ.ðɪ dœ.ɾɛd.jæθ ǀ ɢʊɾ.jɑθ ǁ]
[ɢɪ.ðɪɫ bɑj.dɑ.ɣɪ bɪð bɛɾk tʊ.tʊp ɢɔɫ.dɑ ǀ]
[bɪð bɛ.jɪk mɑq.θɑ.dɑ ɪ.nɑm.ɫɪ bɑɾ.jɑθ ǁ]

I
Bulwark of peoples' friendship is unbreakable.
The whole Soviet Union became a united family!
And the Russian people became a stronghold of friendship.
We're blessed with happiness in our native land.


Sing to the native land, sunny and free!
Lenin's Party — a wise helmsman.
Your victorious step is directed to the communism,
Blossom ye, the Soviet land, dear Turkmenistan!

II
Lenin paved for us a clear way to freedom
And led us to eternal happy life.
He raised peoples to fight for justice,
Inspired them to exploits and to labor triumph!III
We selflessly serve the Communism's cause,
We tied our destinies to it — to day to come.
And with the scarlet banner, the banner of the Motherland,
To the greatest aim we valorously march on!

Rasmiy matn[tahrir | manbasini tahrirlash]

Turkman-Krill alifbosida Turkman-Lotin alifbosida IPA transkripsiyasi} Inglizcha tarjima

I
Дeң хукуклы халкармызын достлугы
Совет юрдин сармаз гала өвурди!
Бу достлугын ёлбашчысы Рус халкы
Бизе-де доганлык, көмегин берди.


Яша хем шөхратлан, сен гөзел Ватан,
Дири гитмез саңа аягын атан!
Аямарыс сеңин үчин ширин җан
Гүнешли Ватанмыз, эй Түркменистан.

II
Ачып Ленин азатлыкын гиң ёлын
Бизи багта, шат дурмуша гетирди,
Халкың оглы, халк сердары Сталин.
Үстүнликден үстүнлиге етирди.


Яша хем шөхратлан, сен гөзел Ватан,
Дири гитмез саңа аягын атан!
Аямарыс сеңин үчин ширин җан
Гүллейән Ватанмыз, эй Түркменистан.

III
Советлер дөвринде өсди үлкәмиз,
Биз тарыхи арзүвмызга етишдик.
Совет союзының азат халкы биз
Хем зәхметде, хем гөрешде беркишдик.


Яша хем шөхратлан, сен гөзел Ватан,
Дири гитмез саңа аягын атан!
Аямарыс сеңин үчин ширин җан
Мехрибан Ватанмыз, эй Түркменистан.

I
Deň hukukly halkarmyzyn dostlugy
Sowet ýurdin sarmaz gala öwurdi!
Bu dostlugyn ýolbaşçysy Rus halky
Bize-de doganlyk, kömegin berdi.


Ýaşa hem şöhratlan, sen gözel Watan,
Diri gitmez saňa aýagyn atan!
Aýamarys seňin üçin şirin jan
Watanmyz, eý Türkmenistan.

II
Açyp Lenin azatlykyn giň ýolyn
Bizi bagta, şat durmuşa getirdi,
Halkyň ogly, halk serdary Stalin.
Üstünlikden üstünlige ýetirdi.

Gaýtalama II:
Ýaşa hem şöhratlan, sen gözel Watan,
Diri gitmez saňa aýagyn atan!
Aýamarys seňin üçin şirin jan
Watanmyz, eý Türkmenistan.

III
Sowetler döwrinde ösdi ülkämiz,
Biz taryhi arzüwmyzga ýetişdik.
Sowet soýuzynyň azat halky biz
Hem zähmetde, hem göreşde berkişdik.


Ýaşa hem şöhratlan, sen gözel Watan,
Diri gitmez saňa aýagyn atan!
Aýamarys seňin üçin şirin jan
Watanmyz, eý Türkmenistan.

1
[dɛŋ χʊ.qʊq.ɫɪ χɑɫq.ɫɑɾ.mɪ.ðɪŋ dɔθt.ɫʊ.ɣɪ ǀ]
[θɔ.βɛt jʊr.dɪn θɑɾ.mɑð ɢɑ.ɫɑ œ.βʏɾ.dɪ ǁ]
[bʊ dɔθt.ɫʊ.ɣɪŋ jɔɫ.bɑʃ.t͡ʃɪ.θɪ rʊθ χɑɫ.qɪ ǀ]
[bɪ.ðɛ.dɛ dɔ.ɣɑn.ɫɪq ǀ kœ.mɛ.ɡɪn bɛɾ.dɪ ǁ]


[jɑ.ʃɑ hɛm ʃœh.ɾɑt.ɫɑn ǀ θɛn gœ.ðɛl βɑ.tɑn ǀ]
[dɪ.ɾɪ gɪt.mɛð θɑ.ŋɑ ɑ.jɑ.ɣɪn ɑ.tɑn ǁ]
[ɑ.jɑ.mɑ.ɾɪʃ θɛ.ŋɪn ʏ.t͡ʃɪn ʃɪ.ɾɪn d͡ʒɑn ǀ]
[gʏ.nɛʃ.lɪ βɑ.tɑn.mɪð ǀ ɛj tʏɾk.mɛ.nɪθ.tɑn ‖]

2
[ɑ.t͡ʃɪn lɛ.nɪn ɑ.ðɑt.ɫɪ.qɪn gɪn jɔ.ɫɪn]
[bɪ.ðɪ bɑɣ.tɑ ǀ ʃɑt dʊr.mʊ.ʃɑ gɛ.tɪɾ.dɪ ǀ]
[χɑɫ.qɪŋ ɔɣ.ɫɪ ǀ χɑɫq θɛɾ.dɑ.ɾɪ θtɑ.lɪn ‖]
[ʏθ.tʏn.lɪk.dɛn ʏθ.tʏn.lɪ.gɛ jɛ.tɪɾ.tɪ ǁ]


[jɑ.ʃɑ hɛm ʃœh.ɾɑt.ɫɑn ǀ θɛn gœ.ðɛl βɑ.tɑn ǀ]
[dɪ.ɾɪ gɪt.mɛð θɑ.ŋɑ ɑ.jɑ.ɣɪn ɑ.tɑn ǁ]
[ɑ.jɑ.mɑ.ɾɪʃ θɛ.ŋɪn ʏ.t͡ʃɪn ʃɪ.ɾɪn d͡ʒɑn ǀ]
[gʏl.lɛ.jæn βɑ.tɑn.mɪð ǀ ɛj tʏɾk.mɛ.nɪθ.tɑn ‖]

3
[θɔ.βɛt.lɛɾ dœβ.ɾɪn.dɛ œθ.dɪ ʏl.kæ.mɪð ǀ]
[bɪð tɑ.ɾɪ.xɪ ɑɾ.ðʏβ.mɪð.ɢɑ jɛ.tɪʃ.dɪk ǁ]
[θɔ.βɛt θɔ.jʊ.ðɪ.nɪŋ ɑ.ðɑt χɑɫ.qɪ bɪð]
[hɛm ðæh.mɛt.dɛ ǀ hɛm gœ.ɾɛʃ.dɛ bɛɾ.kɪʃ.dɪk ǁ]

[ɢɑj.tɑ.ɫɑ.mɑ 3]
[jɑ.ʃɑ hɛm ʃœh.ɾɑt.ɫɑn ǀ θɛn gœ.ðɛl βɑ.tɑn ǀ]
[dɪ.ɾɪ gɪt.mɛð θɑ.ŋɑ ɑ.jɑ.ɣɪn ɑ.tɑn ǁ]
[ɑ.jɑ.mɑ.ɾɪʃ θɛ.ŋɪn ʏ.t͡ʃɪn ʃɪ.ɾɪn d͡ʒɑn ǀ]
[mɛh.ɾɪ.bɑn βɑ.tɑn.mɪð ǀ ɛj tʏɾk.mɛ.nɪθ.tɑn ‖]

I
Friendship of our people with equal rights,
The Soviet Union transformed it into a fortress,
The leader of friendship is the Russian folk,
The brotherhood also helped us.


Long live and glorify, ye beautiful Motherland,
If hardships try to overwhelm you,
We're willing to spare our lives for you,
Sunny Motherland, O Turkmenistan!

II
By opening the wide path of Lenin's freedom,
He brought us to happiness,
Stalin, son and leader of the people,
From success to success.


Long live and glorify, ye beautiful Motherland,
If hardships try to overwhelm you,
We're willing to spare our lives for you,
Prosperous Motherland, O Turkmenistan!

III
Our country developed during the Soviet era,
We've long achieved our dream,
We're a free people of the Soviet Union,
We're strong in both labour and struggle.


Long live and glorify, ye beautiful Motherland,
If hardships try to overwhelm you,
We're willing to spare our lives for you,
Dear Motherland, O Turkmenistan!

Manbalar[tahrir | manbasini tahrirlash]

  1. Turkmenistan (1946-1997). NationalAnthems.info. Kendall, David.
  2. „Гимн Туркменской ССР“. SovMusic.ru. Qaraldi: 2019-yil 14-dekabr.
  3. „Туркменская ССР – Гимн“. СССР наша Родина. Qaraldi: 2019-yil 10-yanvar.
  4. „SOVET TÜRKMENISTANYNYÑ DÖWLET GIMNI“. magtymguly.org. Qaraldi: 2019-yil 10-yanvar.

Havolalar[tahrir | manbasini tahrirlash]