Kontent qismiga oʻtish

Siklooksigenazalar

Vikipediya, ochiq ensiklopediya
Fermentning kristallografik strukturasi

Siklooksigenazalar, SOG (ing. Cyclooxygenase, COX) - prostaglandinlar, prostatsiklinlar va tromboksanlar kabi prostanoidlarni sintez qilishda ishtirok etadigan fermentlar guruhi. Sikloksigenazalarning farmakologik ingibirlanishi yallig'lanish va og'riq belgilarini kamaytiradi, bunday ingibitorlarga aspirin va ibuprofen misol bo'ladi. Ba'zan "prostaglandin sintaza", "prostaglandin sintetaza" atamalari sikloksigenazalarga nisbatan qo'llaniladi.

SOG ni batafsil o'rganishda ushbu fermentlar turli to'qimalarda joylashganligi, aspiringa o'xshash dorilarga turli xil sezgirlik spektrini ko'rsatishi aniqlandi, bu esa ferment izoformalarining mavjudligini taxmin qilishga imkon berdi. Odamlarda SOG ni kodlaydigan ikkita gen tasvirlangan: COX-1 va COX-2. Birinchi gen mahsulotining alternativ qo'shilishi fermentning ikkita shaklini hosil qiladi.

Siklooksigenazalar araxidon kislotasini prostaglandin H2 ga aylanishini katalizlaydi (PGH 2, boshqa prostaglandinlar, prostatsiklin va tromboksan A2 ning o'tmishdoshi).

Sikloksigenazlar tomonidan katalizlangan reaksiyalar

Ferment ikkita faol markazni o'z ichiga oladi:

  1. Kislorod molekulalarining qo'shilishi bilan chiziqli araxidon kislotasini siklizatsiya qilish orqali araxidon kislotasini prostaglandin G2 ga aylantiruvchi siklooksigenaza joyi;
  2. Prostaglandin G2 ni prostaglandin H2 ga aylantiruvchi peroksidaza faolligi bo'lgan gem.

Leykotriyen yo'li bo'ylab araxidon kislotaning sintezini boshqaradigan lipoksigenaza fermenti ham mavjud. Lipoksigenaza sikloksigenaza ingibirlanishi paytida kuzatiladigan noʻjoʻya belgilarning kelib chiqishida katta rol o'ynaydi.

Eikozanoidlar sintezida SOG va lipoksigenazaning roli

SOG-1[tahrir | manbasini tahrirlash]

SOG-1(COX-1) -prostaglandinlar biosintezidagi asosiy ferment hisoblanadi. U membrana fosfolipidlaridan fosfolipaza A2 tomonidan ajralib chiqadigan erkin araxidon kislotani prostaglandin H2 ga aylantiradi. SOG-1 sikloksigenaza va gidroperoksidaza faolligini namoyish etadi. Siklooksigenaza faolligi araxidon kislotasiga ikkita kislorod molekulasini biriktiradi. Keyin araxidon kislotasi almashinuvi jarayonida labil oraliq prostaglandin G2 peroksidi hosil bo'ladi, keyinchalik fermentning gidroperoksidaza faolligi ta'sirida prostaglandin H2 gacha qaytariladi.

Araxidon kislotasining prostaglandin G2 ga metabolizmi, shuningdek, oz miqdorda rasemat 15-gidroksieikozotetrayenoat kislota hosil qiladi, bu esa keyinchalik yallig'lanishga qarshi vositalar, lipoksinlarning katta sinfiga metabollanishi mumkin.

SOG-1 oshqozon-ichak traktida shilliq hosil bo'lishini stimullaydi, bu esa to'qimalarni kislota va pepsindan himoya qiladi.

SOG-2[tahrir | manbasini tahrirlash]

SOG-2 induktivdir, ya'ni u muayyan vaziyatlarda, masalan, yallig'lanish paytida oʻz funksiyasini boshlaydi. SOG-2 makrofaglar, sinoviositlar, fibroblastlar, tomirlarning silliq mushaklari, xondrositlar va endotelial hujayralar sitokinlar yoki o'sish omillari tomonidan induksiya qilinganidan keyin ifodalanadi. Ehtimol, SOG-2 ta'sirida hosil bo'lgan prostaglandinlar ijobiy qayta aloqa mexanizmi orqali fermentning o'zini ishlab chiqarishni bevosita yoki bilvosita kuchaytirishi mumkin.

SOG-2 ni ingibirlash nosteroid yalligʻlanishga qarshi vositalarning yallig'lanishga qarshi faolligining asosiy mexanizmlaridan biri hisoblanadi, chunki ular sikloksigenazani tanlab ingibirlaydi, sikloksigenaza 1 ingibirlanishi bilan kuzatilgan ko'plab nojo'ya ta'sirlarni minimallashtirishi mumkin.

SOG 1 va SOG 2 deyarli bir xil molekulyar og'irlikka ega - mos ravishda 70 va 72 kDa, aminokislotalarning ketma-ketligi deyarli 65% ga to'g'ri keladi va katalitik joylar ham deyarli bir xil. Farmakologik nuqtai nazardan muhim farq shundaki, SOG 1 523-pozitsiyadagi aminokislota ko'proq gidrofob aminokislota-izoleysindir.(SOG 2 da ham shunga o'xshash holatda valin turadi).

SOG-3[tahrir | manbasini tahrirlash]

SOG guruhidagi boshqa fermentlar singari, SOG-3 ham prostaglandinlar sintezida ishtirok etadi va og'riq va isitma rivojlanishida rol o'ynaydi, ammo SOG-1 va SOG-2 dan farqli o'laroq, SOG-3 yalligʻlanish rivojlanishida ishtirok etmaydi. SOG-3 faolligi paratsetamol tomonidan ingibirlanadi, SOG-1 va SOG-2 ga juda kam ta'sir qiladi.

Ba'zi mualliflar SOG-3ni SOG-1ga havola qiladilar va uni SOG-1b yoki SOG-1 varianti - COX 1v deb atashadi.

Havolalar[tahrir | manbasini tahrirlash]