Qavariqlik va botiqlik

Vikipediya, ochiq ensiklopediya
Jump to navigation Jump to search

Qavariqlik va botiqlik — funksiya fafigining xossasi; x=lg0nuqtaning atrofida egri chiziqning har bir yoyi oʻzining vataridan yuqorida yotsa, /(x) funksiyaning grafigi x=xdnuqtada qavariqligi bilan yuqoriga (botiqligi bilan pastga) qaragan deyiladi va funksiyaning oʻzi bu nuqtada qavariq deyiladi; agar egri chiziqning har bir yoyi oʻzining vataridan pastda yotsa, /(x) funksiyaning grafigi x=x0nuqtada botiqligi bilan yuqoriga (qavariqligi bilan pastga) qaragan deyiladi va funksiyaning oʻzi bu nuqtada botiq deyiladi.