Протеогликаны

Vikipediya, ochiq ensiklopediya

Birinchi bosqichda "bog'lovchi tetrasaxarid" ning asosiy oqsilining serin qoldig'ida "to'planish" mavjud (inglizcha: proteoglycan linkage tetrasaccharide Ingliz proteoglikan aloqasi tetrasaxarid ) " ksiloza - galaktoza - galaktoza - glyukuron kislotasi " (ß1-4Xyl ß1-3Gal ß1-3Gal GlcA), shundan so'ng tegishli glikosiltransferazalar glikosilaminoglikan zanjirini buning uchun xos bo'lgan tarzda hosil qiladi.